AquaPlus - budowa i konserwacją basenów

Firma Aqua Plus zajmuje się budową i konserwacją basenów kąpielowych, zarówno ogrodowych, jak i krytych.
Wykonujemy prace kompleksowo i elastycznie dostosowujemy się do różnych rozwiązań, oraz zakresu robót.
 Zadaszenia basenowe

Zadaszenia basenowe

Zadaszenie jest bardzo dobrym izolatorem ciepła - z jednej strony wykorzystuje energie słoneczną do podgrzania wody i szybkiego ...
Baseny gotowe

Baseny gotowe

Idealne baseny do ogrodu. Prosta konstrukcja, szybki montaż, długoletnie użytkowanie oraz niski koszt instalacji są atutem...
Baseny betonowe

Baseny betonowe

Technologia Wybór basenu betonowego umożliwia zastosowanie wielu technologii wykonania niecki basenu. Najczęściej jest w...
Image

Firma Aqua Plus zajmuje się budową i konserwacją basenów kąpielowych, zarówno ogrodowych, jak i krytych. Wykonujemy prace kompleksowo i elastycznie dostosowujemy się do różnych rozwiązań, oraz zakresu robót. Proponujemy Państwu różne technologie wykonania niecki basenu oraz jej wykończenia.

Nasza działalność obejmuje również:

  • budowę i wyposażenie stacji uzdatniania wody dla celów socjalno-bytowych, oraz dla przemysłu;
  • dostawę urządzeń oraz budowę instalacji i maszynowni fontannowych;
  • wykonywanie izolacji przeciwwodnych dachów i piwnic specjalistycznymi foliami (posiadamy certyfikat producenta folii);
  • budowę stawów i oczek wodnych przy użyciu specjalistycznych folii odpornych na działanie promieni UV oraz na przerastanie korzeni (certyfikat);
  • usługi związane z wykładaniem niecek foliami basenowymi oraz różnego rodzaju zbiorników wodnych i ppoż. (zgrzewanie gorącym powietrzem);
  • remonty i modernizacje starych obiektów basenowych.

Proponujemy Państwu różne technologie wykonania niecki basenu oraz jej wykończenia.